Čo je marketingový mix ?

Marketingový mix je koncept, ktorý sa používa na opísanie rôznych nástrojov a taktík, ktoré sa používajú pri marketingovej komunikácii. Tento mix je zvyčajne zložený z 4 základných prvkov: produktu, ceny, distribúcie a komunikácie.

Produkt: prvým prvkom marketingového mixu je samotný produkt. To znamená, že firma musí dôkladne premyslieť, čo chce predať, ako to bude vyzerať a fungovať, ako sa bude líšiť od konkurencie a ako bude plniť potreby zákazníkov.

Cena: druhým prvkom je cena. Tá by mala byť primeraná kvalite produktu a konkurencii na trhu. Firma musí premýšľať nad tým, koľko môže zákazník za produkt zaplatiť, ako sa cena bude líšiť v rôznych regiónoch a ako sa bude meniť v čase.

Distribúcia: tretím prvkom je distribúcia. To znamená, ako sa produkt dostane k zákazníkovi. Firma musí premýšľať nad tým, kde bude produkt predávať, ako sa bude distribuovať a aké náklady na distribúciu bude musieť znášať.

Komunikácia: posledným prvkom je komunikácia. To znamená, ako firma komunikuje s potenciálnymi zákazníkmi o produkte. To môže zahŕňať reklamu, PR, osobný predaj, atď. Firma musí premýšľať nad tým, ako bude komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi, aké prostriedky na to použije a koľko peňazí do komunikácie investuje.

Čo je marketingový mix ?

Každý z týchto prvkov sa navzájom ovplyvňuje a vzájomne sa dopĺňajú. Napríklad, ak výrobca zvýši cenu svojho produktu, môže ju kompenzovať z lepšou kvalitou produktu alebo silnejšou komunikáciou. Na druhej strane, ak výrobca zníži cenu produktu, môže to mať za následok zníženie kvality produktu alebo slabšiu distribúciu.

Aby bol marketingový mix úspešný, výrobca musí dôkladne premýšľať o každom jednom prvku a ako sa navzájom ovplyvňujú. Musí tiež dôkladne sledovať trh a reagovať na zmeny v ňom.

V dnešnej dobe, marketingový mix sa rozšíril na 7P, kde P znamená „People“ (ľudia), „Process“ (procesy), „Physical Evidence“ (fyzické dôkazy), „Partnership“ (partnerstvo) a „Performance“ (výkon). Tieto prvky pridajú hĺbku a rozmery k tradičnému marketingovému mixu a umožňujú viacerým aspektom pri plánovaní a realizácii marketingových aktivít.

V závere, marketingový mix je dôležitý koncept pre každú spoločnosť, ktorá chce úspešne predávať svoje produkty alebo služby. Pomocou dôkladného plánovania a úpravy jednotlivých prvkov mixu, môže výrobca dosiahnuť svoje ciele a uspokojiť potreby svojich zákazníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Dúfame, že ešte nechcete odísť...
    Vložte meno a e-mail nižšie a odoberajte novinky zo sveta marketingu!