« Back to Glossary Index

Marketing je dôležitý a komplexný proces, ktorý zahŕňa plánovanie, vývoj, propagáciu a predaj produktov alebo služieb. Jeho hlavným cieľom je informovať a zaujať ľudí o ponuke, zvyšovať povedomie o značke a jej produktoch či službách, a v konečnom dôsledku zvýšiť tržby a zisk. Marketing zahŕňa rôzne metódy a kanály komunikácie s cieľovým publikom, ako sú reklama, public relations, sociálne médiá, e-mailový marketing a event marketing.

Pre úspešný marketing je potrebné poznať a pochopiť potreby, problémy a motivácie zákazníkov. Táto znalosť umožňuje vytvárať efektívne marketingové stratégie a kampane, ktoré oslovujú správne publikum a budujú dlhodobé vzťahy s klientmi. Marketing tiež zahŕňa výskum trhu a analýzu konkurencie, aby sa zabezpečila konkurenčná výhoda a diferenciacia produktov a služieb.

V marketingu je dôležitá aj práca na značke a jej image. Značka predstavuje súhrn vlastností, hodnôt a očakávaní, ktoré sú spojené s produktom alebo službou. Silná značka a pozitívny image pomáhajú budovať dôveru a lojalitu zákazníkov a môžu byť kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o nákupe. Preto je nevyhnutné investovať do brandingových a komunikačných aktivít, ktoré prispievajú k vytvoreniu hodnoty pre zákazníka a zlepšujú celkovú povestnosť firmy na trhu.

Celkovo je marketing neoddeliteľnou súčasťou úspešného podnikania, ktorá zabezpečuje, že produkty a služby sú dostupné, viditeľné a atraktívne pre zákazníkov, a zároveň prispeje k rastu a stabilitě firmy.

« Späť na slovník

Michal Mikula
Michal Mikula

Som markeťák, ktorý sa už 13 rokov sa pohybuje na poli online marketingu. Okrem toho milujem dobrý kebab, šport a svoju rodinku :)