Funnel mapa: 6 krokov k predaju

Teraz sa ponoríme do úžasného sveta marketingových funnelov. Opisujú celú cestu, ktorú zákazník prejde od prvého stretnutia s vaším produktom alebo službou až po rozhodnutie o kúpe.

Vytvorenie nákupnej cesty pre zákazníkov zahŕňa mnoho rôznych krokov, ktoré sa často označujú ako fázy zúženia. Sú zavedené, aby zmapovali cestu zákazníka od prvého kontaktu s vašou firmou až po rozhodnutie o kúpe.

Cesta premeny návštevníkov na zákazníkov sa označuje ako marketingový funnel alebo jednoducho „lievik“. Všeobecné kroky tohto procesu zahŕňajú:

  1. Awarness (povedomie): Zvýšenie povedomia o produkte alebo službe prostredníctvom reklamy a marketingu.
  2. Interest (záujem): Zvýšenie záujmu o produkt alebo službu tým, že sa poskytujú ďalšie informácie a zodpovedajú sa otázky potenciálnych zákazníkov.
  3. Desire (túžba): Vytvorenie túžby po produkte alebo službe prostredníctvom ukážok, recenzií a sľubov výhod.
  4. Action (akcia): Vyvolanie akcie, napríklad nákupu alebo objednávky.
  5. Satisfaction (uspokojenie): Poskytnutie uspokojenia zákazníkovi prostredníctvom kvalitného produktu alebo služby.
  6. Loyalty (lojalita): Vytvorenie lojality zákazníka k produktu alebo službe prostredníctvom skúsenosti a zákazníckej podpory.

Poďme si teraz trošku viac prebrať jednlotlivé body:

1. Povedomie (Awarness)

Povedomie (awareness) v marketingovom funnely sa týka procesu, kedy sa snažíme zvýšiť povedomie o produkte alebo službe medzi potenciálnymi zákazníkmi. Cieľom je dostať sa k čo najširšej skupine ľudí, aby sme zvýšili šancu na to, že sa niekto o produkt alebo službu zaujíma.

V povedomí (awareness) sa môžu používať rôzne marketingové stratégie a nástroje, ako napríklad reklama, sociálne médiá, obsahový marketing, PR, atď. V tomto kroku sa zvyčajne zameriava na zobrazenie čo najviac informácií o produkte alebo službe, aby sa potenciálni zákazníci dozvedeli čo najviac o tom, čo ponúkame a či by mohlo ich potreby splniť.

Povedomie (Awarness)

2. Záujem (Interest)

Záujem (interest) je ďalším krokom v marketingovom funnely po povedomí (awareness) a znamená to, že sa snažíme zvýšiť záujem potenciálnych zákazníkov o náš produkt alebo službu. Cieľom je premeniť ľudí, ktorí o produkte vedia, na tých, ktorí sa o ňom chcú dozvedieť viac.

V záujme (interest) sa používajú rôzne metódy, ako napríklad obsahový marketing, webináre, dema, webové stránky s informáciami o produkte. Tieto nástroje slúžia na poskytnutie ďalších podrobností o produkte alebo službe, ako aj na odpoveď na otázky potenciálnych zákazníkov, tým sa pomáha vytvoriť viac detailnejší obraz o produkte a zvýšenie záujmu oň.

Chlapec je nadšený

3. Túžba (Desire)

Túžba (desire) v marketingovom funnely znamená, že sa snažíme vytvoriť túžbu u potenciálnych zákazníkov po našom produkte alebo službe. Je to krok, ktorý sa snaží premeniť záujem o produkt na silnú motiváciu ho zakúpiť.

V túžbe (desire) sa používajú rôzne metódy ako napríklad videá s ukážkami, recenzie zákazníkov, sľuby výhod produktu, atď. Cieľom je ukázať potenciálnym zákazníkom, ako by ich život mohol byť lepší s našim produktom, a tým ich motivovať k nákupu. Ukázanie výhod a benefitov produktu pomáha vytvoriť silnú túžbu po ňom.

Pes veľmi túži po koláči

4. Akcia (Action)

Akcia (action) je krok v marketingovom funnely, kde sa snažíme vyvolať konkrétnu akciu od potenciálnych zákazníkov, ako napríklad nákup alebo objednávku. Cieľom je premeniť túžbu po produkte na skutočný predaj.

V akcii (action) sa používajú rôzne metódy ako napríklad call-to-action tlačidlá, landing pages, ponuky a zľavy, atď. Je dôležité poskytnúť potenciálnym zákazníkom jednoduchý a prehľadný spôsob ako produkt kúpiť, aby sa znížilo riziko, že sa rozhodnú pre odklad alebo odmietnutie nákupu.

Filmová klapka - štart

5. Uspokojenie (Satisfaction)

Uspokojenie (satisfaction) v marketingovom funnely znamená poskytnutie uspokojenia zákazníkovi prostredníctvom kvalitného produktu alebo služby. Je to krok po nákupe, ktorý môže mať vplyv na budúce nákupy a lojalitu zákazníka.

Uspokojenie (satisfaction) sa dosahuje poskytnutím kvalitného produktu alebo služby, ktorý splní alebo prekoná očakávania zákazníka, a tiež poskytnutím dobrej zákazníckej podpory po nákupe. Dobrá skúsenosť zákazníka po nákupe zvyšuje pravdepodobnosť opätovného nákupu a odporúčanie produktu ďalším.

kvet v ruke
kvet v ruke

6. Lojalita (Loyalty)

Lojalita (loyalty) v marketingovom funnely znamená vytvorenie lojality zákazníka k produktu alebo službe prostredníctvom skúsenosti a zákazníckej podpory. Je to posledný krok v funneli, ktorý sa snaží o to, aby zákazníci opakovane nakupovali a odporúčali produkt alebo službu ďalším.

V lojalite (loyalty) sa používajú rôzne metódy ako napríklad loyalty programy, opakovacie nákupy, odporúčanie programy, atď. Cieľom je odmeniť zákazníkov za ich lojalitu a podporiť opakovane nákupy. To sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom poskytnutím výhod a benefitov len pre verných zákazníkov, ako sú napríklad zľavy na opakované nákupy, alebo vstupenky na špeciálne udalosti.

Prednáška o lojalite

Lojalita zákazníka je dôležitá preto, lebo opakovane nákupy sú často efektívnejšie ako hľadanie nových zákazníkov. navyše lojálni zákazníci sú často ochotní platiť viac za produkt alebo službu a sú tiež častejšie ochotní odporučiť ho ďalším.

Čo dodať na záver ? Marketingový funnel je neuveriteľne výkonný a užitočný nástroj, ktorý môže pomôcť firmám všetkých veľkostí pochopiť proces predaja a efektívne zacieliť na zákazníkov. Využitím tohto nástroja môžu spoločnosti výrazne zvýšiť lojalitu zákazníkov a zároveň viesť potenciálnych zákazníkov cez 6 dôležitých krokov potrebných na úspešný predaj. So svojou nesmiernou hodnotou niet divu, prečo sa marketingový lievik stal takým obľúbeným nástrojom pre podniky po celom svete!

Nedovoľte, aby už váš predaj stagnoval! Sme pripravení vám pomôcť vytvoriť úspešnú nákupnú cestu pre vašich zákazníkov pomocou profesionálne navrhnutej webovej stránky alebo marketingového lievika. Konajte teraz, napíšte nám alebo zavolajte a radi vám pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

    Dúfame, že ešte nechcete odísť...
    Vložte meno a e-mail nižšie a odoberajte novinky zo sveta marketingu!