188 otázok o tom, kto je ideálny zákazník

V minulom článku sme si povedali, čo je to avatar zákazníka a prečo by ste ho mali mať. Dnes si povieme 188 otázok, na ktoré keď si odpoviete, budete mať jasno, kto je váš ideálny zákazník.

V závislosti od vášho odvetvia a vašich produktov sú pre vašu firmu dôležité zodpovedať určité „špecifické“ otázky týkajúce sa osobnosti kupujúceho.

Aby sme vám pomohli odhaliť tieto otázky, zostavili sme komplexný zoznam všetkých možných otázok, ktoré sa chcete opýtať na svojho cieľového zákazníka. Zoznam je rozdelený do kategórií, takže sa zamerajte na relevantné kategórie a otázky vašej firmy a ostatné ignorujte.

Kto je ideálny zákazník ? 188 otázok po ktorých budete mať jasno

Demografické údaje

 1. Ako sa voláš?
 2. Koľko máš rokov?
 3. Aká je vaše pohlavie?
 4. Kde bývaš?
 5. Aké je vaše rasové/etnické vy?
 6. Aký je váš ročný príjem?
 7. Aká je vaša najvyššia úroveň vzdelania?
 8. Aké je tvoje povolanie?

Niečo z histórie

 1. Aké je tvoje rodisko?
 2. Kde si vyrastal?
 3. Bola to vidiecka, prímestská alebo mestská oblasť?
 4. V akom dome ste vyrastali?
 5. Kto ťa vychoval?
 6. Čím sa živili vaši rodičia (alebo primárni opatrovatelia)?
 7. Sú tvoji rodičia ešte manželia?
 8. Mali vaši rodičia tolerantný alebo autoritársky výchovný štýl?
 9. Máš nejakých súrodencov?
 10. Aké je tvoje poradie narodenia?
 11. Aké sú vaše obľúbené spomienky z detstva?
 12. Aké boli vaše obľúbené aktivity v detstve?
 13. Aký bol tvoj obľúbený predmet v škole?
 14. Aký bol tvoj najmenej obľúbený predmet?
 15. Aké známky si mal v škole?
 16. Baví ťa učiť sa nové veci?
 17. Mali ste veľa priateľov, niekoľko blízkych priateľov alebo žiadnych priateľov?
 18. Mali ste problémy v škole?
 19. Navštevoval si vysokú školu?
 20. Ak áno, čomu ste sa venovali?
 21. Akú vysokú školu si navštevoval?
 22. Užili ste si vysokoškolské skúsenosti?
 23. Čo ste robili po strednej škole, ak ste nenavštevovali vysokú školu?
 24. Čo ti bránilo ísť na vysokú školu?
 25. Aká bola vaša prvá práca?

Osobný život

 1. Aký je váš rodinný stav?
 2. Ste spokojný so svojím súčasným rodinným stavom?
 3. Máte nejaké deti?
 4. Ak áno, koľko a koľko majú rokov?
 5. Sú to chlapci alebo dievčatá?
 6. Žijú vaše deti s vami?
 7. Ak nemáte deti, chcete mať deti v budúcnosti?
 8. Je pravdepodobné, že budete mať v budúcnosti deti?
 9. Máš nejaké zvieratko?
 10. Ak áno, koľko a aké sú?
 11. V akom type bývania momentálne bývate?
 12. Kto s tebou býva v dome?
 13. Ste spokojní so svojou súčasnou situáciou alebo si želáte, aby to bolo inak?
 14. Ako blízko máte k svojej širšej rodine?
 15. Máte v súčasnosti veľa priateľov, málo priateľov alebo vôbec žiadnych priateľov?
 16. Vidíš svojich priateľov často?
 17. Kto sú najdôležitejší ľudia vo vašom živote?
 18. Si veriaci?
 19. Aká je vaša politická orientácia?
 20. Angažujete sa aktívne v politike?
 21. Snažíte sa zostať fit a zdravý?
 22. Aký typ cvičenia robíte?
 23. Ak necvičíte, prečo nie?
 24. Venuješ sa nejakému športu?
 25. Staráte sa o svoj vzhľad?
 26. Akým koníčkom sa momentálne venuješ?
 27. Čo rád robíš vo voľnom čase?
 28. Do akých sociálnych skupín/aktivít sa zapájate?
 29. Si ohľaduplný k životnému prostrediu?
 30. Aký je váš obľúbený televízny program?
 31. Aký je tvoj obľúbený film?
 32. Aký druh hudby počúvaš?
 33. Baví ťa čítať?
 34. Si ranný človek alebo nočná sova?
 35. Čo robíš ráno ako prvé?
 36. Varíte doma alebo jete vonku?
 37. Si úhľadný čudák alebo máš neporiadok?
 38. Koľko času trávite v práci a doma?
 39. Ako trávite víkendy?
 40. kde nakupujes?
 41. Čo čítate pre zábavu?
 42. Piješ?
 43. Fajčíš?
 44. Berie zákázané látky ?
 45. Čo by ste chceli, aby bolo iné na vašej týždennej rutine?
 46. Si technicky zdatný?
 47. Aké spravodajské zdroje čítate?
 48. Baví ťa cestovanie?
 49. Chodíte pravidelne na dovolenku?
 50. Ak áno, kam idete?
 51. Boli ste niekedy na batohu?
 52. Aká je vaša súčasná úroveň gramotnosti?
 53. Máte radšej vane alebo sprchy?

Kariéra

 1. Aké je vaše odvetvie?
 2. Aké je vaše pracovné zaradenie?
 3. Aké sú vaše povinnosti?
 4. Komu sa hlásiš?
 5. Aká je veľkosť vašej spoločnosti?
 6. Aké zručnosti sú potrebné pre vašu prácu?
 7. Za aké metriky ste zodpovedný/ako sa meria vaša práca?
 8. Ako vyzerá bežný pracovný deň?
 9. Aké znalosti a nástroje využívate vo svojej práci?
 10. Aké sú vaše výzvy v práci?
 11. Ako sa dozvedáte nové informácie o svojej práci?
 12. Ako uprednostňujete interakciu s predajcami?
 13. Ako ste sa dostali na súčasnú pozíciu?
 14. Aký je váš plat?
 15. Máte pocit, že ste spravodlivo odmeňovaní?
 16. Máš rád svojho šéfa?
 17. Máš rád svojich kolegov?
 18. Páči sa vám práca, ktorá vám bola pridelená?
 19. Čo by ste na svojej práci zmenili, ak by ste mohli?
 20. Ako vyzerá vaša kariérna cesta?
 21. Uvažujete o zmene kariéry?
 22. Aká je tvoja vysnívaná práca?
 23. Máte plány pokračovať vo vysnívanej práci?
 24. V akých pracovných združeniach sa zúčastňujete?
 25. Kedy plánujete odísť do dôchodku?

Osobnosť

 1. Ako by ste opísali svoju osobnosť?
 2. Ste introvert alebo extrovert?
 3. Ste optimista alebo pesimista?
 4. Máte viac pravý alebo ľavý mozog?
 5. Si tichý alebo búrlivý?
 6. Ste praktický alebo máte sklony k úletom fantázie?
 7. Radšej dodržiavate pravidlá alebo spochybňujete hranice?
 8. Radi riskujete alebo hráte na istotu?
 9. Ste inovátor alebo niekto, kto má tendenciu ísť s prúdom?
 10. Ste flexibilný alebo rigidný vo svojich myšlienkových vzorcoch?
 11. Si spontánny, alebo máš radšej vopred stanovené plány?
 12. Ste motivovaní svojimi úspechmi alebo tým, čo si o vašom úsilí myslia ostatní?
 13. Do akej miery vás emocionálne ovplyvňujú úsudky iných ľudí?
 14. Čo by bolo potrebné na to, aby ste považovali svoj život za úspešný?
 15. Prečo by ste si mysleli, že váš život bol neúspešný?

Webové/nákupné správanie

 1. Aké stránky sociálnych médií používate?
 2. Ako používate internet na vyhľadávanie produktov alebo predajcov?
 3. Mohli by ste opísať nedávny nákup?
 4. Ako uprednostňujete online platby?
 5. Máte obavy o súkromie online?
 6. Do akej miery ste zbehlý v používaní technológií?
 7. Máte tendenciu prijímať nové technológie alebo radšej zostať pri systémoch, ktoré poznáte?
 8. Ste plynulým používateľom internetu?
 9. Aký operačný systém používate?
 10. Aký internetový prehliadač používate?
 11. Aké mobilné zariadenia používate?
 12. Aký je váš preferovaný vyhľadávací nástroj?
 13. Aký spôsob komunikácie preferujete?
 14. Na akých stránkach zvyčajne nakupujete?
 15. Používate svoj mobilný telefón na nákupy?
 16. Kam chodíte, aby ste sa dozvedeli o produkte alebo službe?
 17. Aké dôležité je pre vás získať dobrý obchod?
 18. Aké luxusné alebo luxusné nákupy robíte?

Financie

 1. Aký je váš čistý majetok?
 2. Máš dlh?
 3. Ak áno, aký typ?
 4. Rozhodujete sa pri nákupe pozorne, alebo vám chýbajú peniaze?
 5. Ako vnímate svoje súčasné stravovacie návyky?
 6. Aké faktory vás vedú k nákupu?
 7. Ste hlavným živiteľom vašej domácnosti?
 8. Rozhodujete o financiách/nákupoch?

Ciele, výzvy a body bolesti

 1. Aké sú tvoje ciele v živote?
 2. Aké sú tvoje kariérne ciele?
 3. Čo dúfate, že získate používaním nášho produktu?
 4. Na aké úspechy ste najviac hrdý?
 5. Aké sú tri hlavné veci na vašom zozname?
 6. Čo je najfrustrujúcejšia časť tvojho dňa?
 7. Aké pravidelné činnosti považujete za stresujúce?
 8. Čo ťa znervózňuje?
 9. Čoho sa obávate?
 10. Čo vo vás vyvoláva strach?
 11. Aký je najrýchlejší spôsob, ako vás niekto nahnevať?
 12. Aká je najmenej obľúbená časť vašej práce?
 13. Akú najhoršiu prácu si viete predstaviť?
 14. Aká je najhoršia skúsenosť so zákazníckym servisom, akú ste kedy mali?
 15. Ktorý nákup ste najviac oľutovali?

Prehľad produktu/Námietky k predaju

 1. Aké výhrady máte k nášmu produktu?
 2. Aké faktory môžu viesť k tomu, že si vyberiete produkt konkurencie pred naším?
 3. Ako vám môžeme pomôcť vyriešiť vaše jedinečné výzvy?
 4. Ako vám náš produkt pomôže stať sa vaším ideálnym ja?
 5. Ako najradšej komunikujete?
 6. Ako môžeme splniť vaše potreby prostredníctvom onboardingu?
 7. Aké otázky by ste si položili pred kúpou produktu?
 8. Čo je pre vás prvoradé, keď sa rozhodujete, či kúpiť alebo nie?
 9. Ako uprednostňujete nákup (online, telefonicky alebo osobne)?
 10. Ak nakupujete online, aký spôsob platby preferujete?

Otázky, ktoré môžete položiť svojim marketingovým a predajným tímom

 1. Aké technické a demografické informácie máte o našej webovej stránke a návštevníkoch?
 2. Ako momentálne robíte marketing pre našich cieľových zákazníkov?
 3. Ktoré marketingové kampane boli najúspešnejšie?
 4. Ktoré marketingové kampane boli najmenej úspešné?
 5. Ktoré blogové príspevky získali najviac návštevnosti/zdieľaní na sociálnych sieťach/komentárov/atď.?
 6. Aké sú najčastejšie otázky na blogu alebo od zákazníkov?
 7. Ktoré stránky na našom webe získavajú najviac zobrazení?
 8. S akými typmi zákazníkov sa zvyčajne stretávate?
 9. Prečo zvyčajne nakupujú rôzne typy zákazníkov?
 10. Aké dôvody uvádzajú zákazníci, že si nás vybrali pred konkurenciou?
 11. Aké sú najčastejšie námietky, ktoré počujete?

Zdroj

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

  Dúfame, že ešte nechcete odísť...
  Vložte meno a e-mail nižšie a odoberajte novinky zo sveta marketingu!